Informacje ogólne

Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie.

Projekt został złożony w ramach I naboru wniosków do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina”
Uzyskał akceptację oceniających jako zgodny z Strategią LGD.

Wartość projektu to 34 194,00 zł, a kwota dofinansowania wynosi 20 417,87 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Garbów poprzez utworzenie Multimedialnej Izby Tradycji (MIT) w Garbowie w pomieszczeniach zabytkowego XIX wiecznego Pałacu hr Jezierskich w Garbowie. MIT będzie spełniało funkcję miejsca spotkań i integracji mieszkańców chcących działać aktywnie, poznawać przeszłość, kultywować tradycje z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu.

MIT będzie spełniało funkcję miejsca spotkań i integracji mieszkańców chcących działać aktywnie, poznawać przeszłość, kultywować tradycje z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu.

Istotnym elementem w realizacji projektu będzie włączenie w działania mieszkańców gminy w szczególności partnerstwo z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Garbowskiej (TPZG) oraz współpraca z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie. MIT współtworzone będzie przez mieszkańców gminy poprzez przekazywanie materiałów historycznych, starych sprzętów, rodzinnych pamiątek, wspomnień oraz udział w proponowanych działaniach pielęgnujących tożsamość narodową i kulturową Garbowszczyzny (m.in. w spotkaniach, sesjach, konkursach, prelekcjach tematycznych, wystawach, uroczystościach). Zaproponowane działania wykorzystują potencjał, zaangażowanie społeczne środowiska i zapewnią właściwe miejsce dla gromadzenia i wystawiania eksponatów dotychczas rozproszonych w rękach osób prywatnych.
Zasoby kadrowe zaangażowane w projekt. Gmina Garbów jako wspólnota samorządowa ma duże doświadczenie, kadrę i zasoby potrzebne przy realizacji projektów inwestycyjnych jak również społecznych. Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej oraz uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Garbowie zadeklarowali pomoc w adaptacji pomieszczeń, przygotowaniu wystaw muzealnych, zbieraniu materiałów itp.
Elementem innowacyjnym w przedsięwzięciu oprócz powszechnego, aktywnego udziału całej społeczności w gromadzeniu eksponatów będzie wykorzystanie nowatorskich form wystawienniczych: projekcje multimedialne, filmy dokumentujące wydarzenia istotne dla społeczności gminnej (Gminna Kronika Filmowa), utworzenie i prowadzenie strony internetowej MIT (www.mit.garbow.pl). Działania łączące tradycję i elementy nowoczesnej techniki przyczynią się do integracji międzypokoleniowej.

Projekt realizowany na terenie gminy Garbów, powiat lubelski, województwo lubelskie. MIT będzie miało swoją siedzibę w niezagospodarowanych pomieszczeniach pałacu w Garbowie w malowniczym otoczeniu parku i stawów.
Historyczne i przyrodnicze walory Garbowszczyzny i usytuowanie w pobliżu Lublina, Nałęczowa i Kazimierza dają szansę dużego zainteresowania projektem i dalszym rozwojem działalności MIT oraz wykorzystania lokalu również jako punktu informacji turystycznej w szczególności dla turystyki weekendowej i szkolnej.

Ponadto w działaniu długofalowym zakładamy istnienie i rozszerzanie funkcjonowania MIT poprzez nawiązanie współpracy z innymi instytucjami o podobnym charakterze (Skansen Lubelski, Muzeum na Majdanku, Muzeum na Zamku Lubelskim, PTTK) i pogłębienie więzi kulturowej ze środowiskiem lokalnym. Będziemy wspierać inicjatywy społeczeństwa gminy w sferze tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej. Po zakończeniu projektu, MIT będzie kontynuował działalność w oparciu o zasoby kadrowe Urzędu Gminy (Gminne Centrum Informacji) przy wsparciu wolontariuszy TPZG.
Projekt jest komplementarny z innymi przedsięwzięciami w zakresie zachowania trwałości i  przywrócenia funkcjonalności Zespołu pałacowo-parkowego dla użyteczności społeczeństwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.Rewitalizacja budynku Pałacu w Garbowie etap I (prace zabezpieczające trwałość budynku wraz z remontem dachu i elewacji) realizowany przy wsparciu ZPORR
2. Zagospodarowanie parku i otoczenia pałacu w Garbowie –projekt przygotowany, aplikacja do działania Odnowa Wsi – PROW
3.”Paleta możliwości szkoleniowych” EFS, POKL IX.9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich Szkolenia z zakresu aktywizacji społeczności, dziedzictwa kulturowego wsi z wyjazdami studyjnymi, oraz kurs komputerowy i j. angielskiego.  

Prezentacja o MIT (plik pdf - 2,8 MB)...

Sonda
Czy podoba się Tobie nasza nowa strona internetowa?
Tak, bardzo
Raczej tak
Raczej średnio
Raczej nie
Nie, wcale
Kalendarz
Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
© 2011 Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja duograph.pl